رکوردی یافت نشد !

آرشیو مجلات


یکی از رسالتهای مهم دانشکده پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمد میباشد.درطول مدت تحصیل, دانشجویان نه تنها بایستی دانش کافی درزمینه سلامت بیماری و چگونگی مدیریت بیماران راپیدا کنند بلکه باید توانایی لازم در تمام زمینه ها راکسب کنند.باایجاد مرکز اموزش مهارتهای بالینی فرصتی برای تقویت مهارتهای تئوری و عملی دانشجویان فرهم گردیده است بنابراین با وجود محیط شبیه سازی شده بیمارستان از نگرانی و دلهره دانشجویان تا حد معقولی جلوگیری به عمل امده است
مرکز مهارتهای بالینی در طبقه همکف دانشکده با 6ایستگاه میباشدو محیط مناسبی برای تمرین و یادگیری دانشجویان در محیطی مشابه بالین فراهم آورده است
شیوه آموزش در مرکز:دانشجویان طبق گروه بندی که ابتدای ترم دارند تقسیم ده و مربی بعد از بیان روش کار به دانشجویان اجازه میدهد تا تحت نظارت مربی به تمرین و تکرار مطالب درسی بپردازند.
اهداف مرکز:
محیط شبیه ساز بالین باشد
انگیزه و علاقه دانشجویان را به یادگیری مفاهیم عملی افزایش دهد
بهبود مهارتهای ارتباطی و عملی دانشجویان را به دنبال داشته باشد
استرس دانشجوها را کاهش دهد
امکانات اموزشی:
مجهز به دستگاه شوک و نوارقلبی  فشارسنج گلوکومتر ومولاژهای مربوط به تزریقات و احیا وغیره میباشد
در ادامه تصاویری از این مرکز را مشاهده میفرمایید.........