تماس با

 

آدرس: سراب- کوی فرهنگیان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

شماره تماس: 04143223232- 04143239697

تماس با بخش ثبت نام(دانشجویان ورودی جدید): 04143239882

فاکس:   04143239696

ایمیل info@iausa.ac.ir :