کتابخانه

کارشناس کتابخانه:
      معصومه حمدی پور

     کارشناس ارشد کتابداری

     تلفن تماس:04143239686
 کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب در سال 1363 همزمان با شروع به کار دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.در طول سالهای فعالیت خود با گردآوری و سازماندهی بیش از 30هزار جلد کتاب فارسی و لاتین و امکان جستجوی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش مجموعه مناسبی ازمدارک علمی وتحقیقاتی رافراهم آورده که تاحدودزیادی پاسخگوی نیازهای علمی وجامعه دانشگاهی میباشد.

شرایط و مدارک عضویت:
اعضاء هیئت علمی , کارکنان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد واحد سراب بصورت رایگان می توانند از خدمات این کتابخانه بهره مند می گردند.مدت زمان استفاده از کتب دوهفته می باشد و تمدید کتب به مدت یک هفته امکانپذیر می باشد.در صورت تاخیر و بی اعتنایی به تذکر ، امانت گیرنده سه برابر مدت تاخیر در استفاده از خدمات کتابخانه محروم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز عضویت:

الف: هیئت علمی و کارکنان
تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس

ب: دانشجویان
تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس , ارایه برگه انتخاب واحد ترم جاری , کپی کارت ملی

ج:اساتید حق التدریس
تکمیل فرم عضویت ، ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی ، ارایه کارت شناسایی معتبر (ملی یا گواهینامه ، شناسنامه)