امور مشمولین
الف- آشنایی با خدمت وظیفه عمومی :

سن مشمولیت: هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
سال احضار: سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن 19 سالگی (18 سال تمام)می شوند و محاسبه آن به شرح زیر است :
سال احضار = سال تولد + 18
مثال : 1394= 1376 + 18
سال اعزام: سالی که طی آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخیص داده شده و به خدمت اعزام می شوند که محاسبه آن به شرح زیر است :
سال اعزام = سال تولد + 19
مثال : 1395= 1376 + 19
ب - معافیت تحصیلی دانشجویان :
افراد مشمول جهت تحصیل در دانشگاه می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تاکید می گردد دانشجوی مشمول (اعم از تمام وقت ویا پاره وقت) ، چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی اش از حد تصریح شده به شرح جدول زیر تجاوز نماید یا محرز گردد که دانشجو نمی تواند در مدت باقیمانده از تحصیل ، دروس دوره تحصیلی خود را به اتمام برساند ، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نموده وعواقب آن متوجه خود فرد می باشد و سازمان وظیفه عمومی ناجا با دانشجویانی که بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود .

 
ردیف مقطع تحصیلی حداکثر مدت مجاز برای تحصیل به سال
1 کاردانی دو سال و نیم
2 کارشناسی ناپیوسته سه سال
3 کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال
4 دکتری تخصصی  (Ph.D ) شش سال
5 کارشناسی پیوسته پنج سال
6 کارشناسی ارشد پیوسته شش سال
7 دکتری حرفه ای(پزشکی) پیوسته هشت سال
 
 
 
تذکر 1: معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یکبار وحداکثر تا اخذ مدرک تحصیلی دکتری صادر میشود .
تذکر 2: مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم وبالاتر پس از فراغت از تحصیل به مدت یک سال فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضعیت مشمولیت به سازمان وظیفه عمومی معرفی نموده تا غایب شناخته نشوند.
تذکر 3: مشمولان فوق الذکر که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در صورت قبولی در آزمون(یا پذیرش بدون آزمون) وعدم ورود به غیبت ، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل خواهند بود .
تذکر 4: ورود مشمولان به غیبت مانع برخورداری آنان از معافیت تحصیلی خواهد بود.
تذکر 5: دانشجویانی که از تحصیل محروم گردند (دانشجویان اخراجی) باید ظرف مدت حداکثر یک سال با ارائه مدارک به دفاتر پلیس +10 به خدمت اعزام شوند.
تذکر6: دانشجویان انصرافی که قبلا سابقه انصراف از تحصیل نداشته باشند ، به مدت یک سال از تاریخ انصراف جهت ادامه تحصیل یا اعزام به خدمت سربازی مهلت خواهند داشت (سوابق انصرافی که قبل از 22/8/1390 ثبت گردیده ملاک عمل نمی باشد). شایان ذکر است که دانشجویان انصرافی که تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پائین تر شده باشد، تا پایان خدمت وظیفه عمومی ( یا معافیت دائم) اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.
تذکر7: در مواردی که با تشخیص کمیسیون موارد خاص ، جهت اتمام تحصیل (در همان مقطع اولیه) حداکثر دو نیمسال مهلت نیاز باشد  می توان در آستانه اتمام سنوات مجاز، پس از اخذ مجوز افزایش سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراتب را با مرکز وظیفه عمومی مکاتبه نموده و در صورت تایید مرکز وظیفه عمومی از این دو نیمسال استفاده گردد. در صورت عدم اقدام به موقع در این خصوص، دانشجویان علاوه بر اینکه اخراجی تلقی می شوند و در فرجه یکساله معرفی قرار می گیرند، از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نیز محروم خواهند شد.
تذکر8 : به دانشجویان مشمولی که عدم مراجعه بیش از یکماه دارند تذکر داده می شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه ظرف یکماه غیبت آنان باعث لغو معافیت تحصیلی می گردد و مراتب به وظیفه عمومی منعکس خواهد شد.
تذکر 9 : دانشجویان مشمول اخراجی اعم از اینکه تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شده باشد یا نشده باشد، در صورت پذیرش مجدد در دانشگاه ، مجاز به ثبت نام (تا پایان خدمت یا اخذ کارت معافیت دائم) نمی باشند.


 
ج- اهم فعالیتهای امور مشمولین :
امور مشمولین دانشگاه به ارایه خدمات زیر اهتمام دارد :

1- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان ذکور کنکور سراسری دانشگاه(مقاطع کاردانی و کارشناسی) :
پذیرفته شدگان مشمول (ذکور) آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در هنگام ثبت نام طبق جدول زیر طبقه بندی می گردند :

 
ردیف وضعیت خلاصه اقدامی که باید از طرف پذیرفته شده انجام شود خلاصه اقدام امور مشمولین دانشگاه(دانشکده) برای ثبتنام
1 پذیرفته شدگانی که به سن مشمولیت نرسیده­اند به همراه داشتن اصل شناسنامه ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافیت تحصیلی پس از رسیدن به سن مشمولیت
2 دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا خرید خدمت به همراه داشتن اصل و تصویر کارتهای مذکور تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر « برابر با اصل»  و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
3 شاغلین رسمی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان ) ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای یگان مربوط مبنی برموافقت با تحصیل در دانشگاه ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
4 مشمولین دیپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای ارگان مربوط مبنی بر موافقت با تحصیل. چنانچه مدت تعهد مشمول ، در طول تحصیل به پایان برسد لازم است کارت پایان خدمت را ارائه نماید. ثبت و ضبط در پرونده دانشجو وپیگیری لازم برای ارائه کارت پایانخدمت در صورت صدور
5 طلبه حوزه علمیه ارائه گواهی از شورای مدیریت حوزه علمیه قم . ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. ( صرفاً در مدت اعتبار معافیتتحصیلی حوزه می تواند در دانشگاه تحصیل نماید )
6 فارغ التحصیلان دیپلم یا پیش دانشگاهی که دیپلم شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش را حداکثر تا پایان 22 سالگی و پیش دانشگاهی را تا پایان 24 سالگی و به صورت حضوری به اتمام رسانده باشند. به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم (فنی و حرفه ای و کاردانش) ویا پیش دانشگاهی و ارائه مجوز ثبت نام صادره از دفاتر پلیس+10 با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام برای وی درخواست معافیت تحصیلی می­گردد
7 پذیرفته شدگان دیپلم در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی نمانده باشد و قبل از اعزام، غیبت نداشته و یا از تحصیل در دانشگاه انصراف ندادهباشند ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام وظیفه که ضمن آن قید شده باشدفرد قبل از اعزام غیبت نداشته و بیش از 4 ماه از خدمت فرد باقی نمانده است صدور یک نیمسال مرخصی تحصیلی(بدون احتساب) و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو
 
8 پذیرفته شدگان دیپلم در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی مانده باشد و قبل از اعزام به خدمت غیبت نداشته باشند ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام وظیفه که ضمن آن قید شده باشدفرد قبل از اعزام غیبت نداشته است. ( دانشجو پس از صدور گواهی دانشگاه ، 2 هفته برای ترخیص و ارائه مدرک آن به دانشگاه مهلت دارد ) صدور گواهی جهت ترخیص و اخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پروندهدانشجو
9 پذیرفته شدگان دارای معافیت موقت که مدت اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد. ارائه کارت معافیت موقت و تصویر آن تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر «برابر با اصل» و ضبط در پرونده دانشجو، چنانچه این معافیت از طرف دانشجو تمدید نگردد ، درخواست معافیت تحصیلی می­گردد.
10 پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام به خدمت بدون مهرغیبت ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن هنگام ثبت نام منقضی نشده باشد. تقاضای معافیت تحصیلی(برگه اعزام به خدمت نیز ضمیمه تقاضا  می گردد)
11 پذیرفته شدگانی که در حین خدمت هستند و تا پایان شهریور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پایان می رسد ارائه گواهی از یگان مربوطه گواهی در پرونده تحصیلی ضبط می گردد و برای ارائه کارت پایان خدمت در موعد مقرر پیگیری خواهد گردید.
12 پذیرفته شدگانی که دارای شرایط فوق نباشند. ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه با توجه به مفاد گواهی، اقدام لازم صورت می­گیرد
 
 
 
2-  تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه :
شرایط لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طبق جدول زیر طبقه بندی  می گردند :

 
ردیف وضعیت
1 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
2 داشتن کارت معافیت موقت پزشکی معتبر به شرطی که اعتبارآن به اتمام نرسیده باشد .چنانچه فردی با ارائهکارت مذکور ثبت نام شود و تا تاریخ مذکورموفق به ارائه کارت معافیت دائم نگردد ، می بایست برای وی درخواست معافیت تحصیلی گردد .
3 متولدین سال 1354 و قبل از آن که دارای مدرک بالاتر از لیسانس نباشند از خدمت دوره ضرروت معاف هستند (این افراد درصورت قبولی قبلی برای ثبت نام در دانشگاه بایستی کارت معافیت دائم خود را ارایه نمایند)
4 داشتن 50 سال تمام (ورود به سن 51 سالگی)
5 متعهدین خدمت به سازمانها و یا وزارتخانه ها مشروط به ارایه گواهی از ارگان مربوطه  مبنی بر اینکه دوران خدمت آنان به سازمان یا وزارتخانه تا پایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور31/6/93) به پایان خواهد رسید و یا درغیر اینصورت می بایست نسبت به ارایه موافقتنامه از ارگان یا نهاد مربوطه مبنی بر موافقت با تحصیل، اقدام نمایند.                                                                                             
6 پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران(اعم از کادر نظامی و کارمندان ) با ارائه گواهی وموافقت (از یگان مربوطه) مبنی بر موافقت با تحصیل.
7 پذیرفته شدگان مشغول خدمت وظیفه عمومی که خدمت آنان به طور قطع تا پایان شهریـور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور31/6/93) به اتمام می رسد  با ارایه گواهی از یگان خدمتی.
8 طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی مورد تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم. بدیهی است به محض آنکه حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه یافته اعلام نماید، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده نماید و باید به خدمت اعزام گردد.
 
 
 
3-  تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول دکترای تخصصی دانشگاه :
شرایط لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی طبق جدول زیر طبقه بندی می­گردد:

 
ردیف وضعیت
1 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم
2 داشتن کارت معافیت موقت پزشکی درمدت اعتبار
3 داشتن 50 سال تمام (ورود به سن 51 سالگی)
4 فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مشغول خدمت ومتعهد خدمت سازمانها ویا وزارتخانه ها مشروط به ارایه گواهی از ارگان مربوطه مبنی بر اینکه دوران خدمت وظیفه و یا طرح تعهد خدمت آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطه به طور قطع تا پایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور31/6/93) به پایان خواهد رسید .
5 فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته یا دکترای حرفه ای (که منعی از نظر طرح خدمتی رشته مربوطه ندارند) و از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از  یک سال نگذشته است منعی برای ثبت نام ندارند. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که به موقع و بدون غیبت به خدمت اعزام شده اند ، به شرط ارائه گواهی از یگان خدمتی، با اخذ تعهد از آنان به صورت مشروط ثبت نام شده ودرخواست ترخیص از خدمت آنان با ذکر رشته و مقطع قبولی    به عنوان سازمان وظیفه عمومی به آنان تحویل گردد، تا با ارائه آن به سازمان مذکور مجوز ترخیص از خدمت خود را اخذ و به آن واحد ارائه نمایند و ثبت نام آنان قطعی گردد. بدیهی است پس از ثبت نام قطعی می بایست برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شود .
6 ثبت نام مشمولین حین خدمت که حایز شرایط فوق الذکر نمی باشند ممنوع است .
7 پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان ) با ارائه گواهی و از یگان مربوطه مبنی بر موافقت با تحصیل.
8 طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) معتبر ومورد تایید در شورای مدیریت حوزه علمیه قم. بدیهی است به محض آنکه حوزه علمیه اعلام نماید که معافیت تحصیلی طلبه خاتمه یافته ، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده نماید و باید به خدمت اعزام گردد.
 
 
 
4 -  خروج موقت از کشور مشمولان :
  آخرین شرایط دانشجویان ، برای خروج موقت از کشور به شرح ذیل می باشد :

1-  انجام زیارت به مقصد کشورهای عربستان و عراق با ارایه نامه از سازمان حج و زیارت 
2-  به منظور پیشرفت در امر تحصیل
3-  برای خروج از کشور مشمولان جهت سفرهای غیر زیارتی (علمی، شرکت در مسابقات وامتحانات و . . . ) تصویر مستندات یادعوتنامه وپذیرش مربوطه باید ضمیمه فرمها گردد اعتبار مسابقات بین المللی علمی وابداعات واختراعات یا سمینارها وموارد مشابه نیز بایستی توسط معاونت محترم پژوهشی واحد به تایید رسیده باشد .
4-  دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیل آنان به اتمام رسیده است می بایست دارای مجوز ادامه تحصیل (صادر از وظیفه عمومی) باشند، تصویر مجوز ضمیمه فرم خروج از کشور گردد .
5-  زمان خروج از کشور بایستی بنحوی باشد که تاریخ گواهی تنظیمی با تاریخ خروج فرد از کشور ، بیش از سه ماه فاصلهنداشته باشد . ضمن آنکه فاصله خروج وبازگشت دانشجو از یک ماه تجاوز ننماید .
6-  تایید گواهی خروج از کشور ورزشکارانی که قصد شرکت در مسابقات ورزشی بین المللی رادارند ، موکول به ارائه گواهی و تاییدیه مسابقات مربوطه توسط امور مشترک فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی با مهر برجسته است. که پس از تایید فرم سه قسمتی توسط دانشکده واداره تربیت بدنی واحد جهت تایید به اداره امور مشمولین ارسال میگرد. 
7-  فیش واریزی به مبلغ /20000 ریال به حساب سیبا (شماره 0104460446004) بانک ملی شعبه زبرجد به نام دانشگاه آزاد اسلامی.
مشمولان گرامی می توانند با شماره تلفنهای ذیل ( سازمان وظیفه عمومی ناجا:)  73941739 وسایت اینترنتی وظیفه عمومی : www.police.ir تماس و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند .