*

 معاون اداری و مالی

دکتر جعفر نهری اقدم

شماره تماس: 04143239701

سوابق کاری و اجرایی:
 
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب از سال 89 الی 92
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سراب از سال 85 الی 87
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سراب از سال 88 به بعد
حق التدریس در آموزشکده سما، پیام نور سراب و بستان آباد و دانشگاه فنی و حرفه ای سراب
خدمات حسابرسی در تهران در سال 80 و 81
حسابدار شرکت پتروسان در تهران در سال 81 و 82
مدیر مالی شرکت پتروسان در تهران در سال 83 و 84
مدیر کارخانه شرکت مس سراب و سونگون و شرکت دل آسا پارس از سال 85
بازرس قانونی شرکت پتروسان