*


آزمایشگاه بیوشیمی و میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه: سمیه علائیانی

شماره تماس: 04143239684


آزمايشگاههاي بيوشيمي  و ميكروبيولوژي  واحد سراب در طبقه همکف، ساختمان مرکزی  ارائه خدمات مي نمايد. كلاسهاي برگزار شده در اين آزمايشگاهها شامل كلاس هاس دروس باكتري شناسي ،ميكروب شناسي عمومي  و اختصاصي، انگل شناسي، خون شناسي، فيزيولوژي، شيمي، بيوشيمي، تكنولوژي قند، تكنولوژي شكلات، كنسروسازي، تكنولوژي غلات، تكنولوژي لبنيات وتجزيه مواد غذايي  مي باشد.

آزمایشگاه های برق

- آزمایشگاه الکترونیک
- آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
- آزمایشگاه میکروپروسسور
- کارگاه برق

آزمایشگاه های عمران

- آزمایشگاه حرات
-آزمایشگاه بتن