امور خوابگاهها
 
مشخصات فردی
نام: سميه
نام خانوادگی: علائياني


مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد
 رشته تحصیلی : مهندسي علوم و صنايع غذايي
شماره تلفن تماس:04143239717
  موقعیت: ساختمان مركزي طبقه اول

مدارك لازم جهت درج در پرونده دانشجويان گرامي ساكن در سراي دانشجويي

 1. تصوير كارت ملي دانشجو (برابر اصل شده)
 2. تصوير تمام صفحات شناسنامه دانشجو(برابر اصل شده)
 3. تصوير تمام صفحات شناسامه والدين/همسر دانشجو(برابر اصل شده)
 4. تصوير كارت ملي والدين/همسر دانشجو(برابر اصل شده)
 5. تصوير كارت دانشجويي(برابر اصل شده)
 6. 2قطعه عكس 3*4 پشت نويسي شده
 7. پرينت انتخاب واحد و كارنامه تحصيلي با تاييد كارشناس آموزش
 8. تكميل كليه فرم هاي آيين نامه توسط دانشجو و سرپرست وي با امضاء اثر انگشت
 9. گواهي فوت سرپرست/متاركه همسر
 10. گواهي شاهد/ايثارگر/جانباز/كميته امداد/بهزيستي
 11. فرم تاييد پزشك معتمد جهت گواهي سلامت
 

 ارائه فیش بانکی به مبلغ 5929000 ريال براي اتاق تك نفره،4719000 ريال براي اتاق دو نفره،3916000 ریال براي اتاق سه نفره به شماره حساب خوابگاه

تذکر بسیار مهم: حضور پدر و یا همسر دانشجو در زمان ثبت نام لازم و ضروری می باشد