معرفی

آدرس: تبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی 

 

کدپستی: 5157944533

 

تلفن پاسخگویی: 5-33318681-041

 

نمابر: 33317146

 

پست الکترونیکی: info@iaut.ac.ir