آغاز کار مرکز تکثیر بچه‌ماهی قزل آلا و استخر دومنظوره ذخیره آب در واحد سراب 1397/03/07


مرکز تکثیر بچه ماهی قزل آلا و استخر دو منظوره ذخیره آب و پرورش ماهی 15 هزار متر مکعبی مجتمع پرورش ماهی سردابی واحد سراب در مراسمی با حضور دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و دکتر میرآقا بابازاده رئیس دبیرخانه هیات امنای این دانشگاه افتتاح شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب درباره این طرح گفت: «به منظور اقزایش بازده مالی مجتمع پرورش ماهی قزل آلا و تامین بچه ماهی پرورشی این مجتمع این واحد با ظرفیت تولید 560 هزار قطعه بچه ماهی در سال راه اندازی شده است.»

دکتر سیاوش محمدزاده در استخر آب 15 هزار متر مکعبی دومنظوره ذخیره و پرورش ماهی را مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب و پرورش ماهی قزل آلا توصیف کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی نیز فعالیت‌های درآمدزای غیر شهریه‌ای واحد سراب را بسیار مناسب عنوان کرد و خواستار استفاده واحدها از پتانسیل‌های درآمدزایی موجود در راستای کسب درآمد غیر شهریه ای شد.

دکتر عزیز جوانپور از طرح های نیمه تمام واحد بازدید و خواستار تسریع و رفع موانع این طرح‌ها شد.