اطلاعیه امور خوابگاه 1399/03/21


باسمه تعالي

دانشجويان محترم سرای دانشجویی فاطميه(س) بایستی از تاريخ 19/3/99 تا 24/3/99 جهت تخليه خوابگاه  وتحویل مراجعه نمايند.آن دسته ازدانشجوياني كه نتوانند درتاريخ مذكورمراجعه نمايند، بلافاصله بعد از امتحانات پایان ترم لازم است به لحاظ انجام تعمیرات اساسی در خوابگاه، نسبت به تخليه  اتاقهای خود اقدام نمايند. در ضمن تا اطلاع ثانوی از ارائه خدمات اسکان به دانشجویان معذور هستیم و رعایت پروتکل های بهداشتی وضوابط ستاد پیشگیری از شیوع کرونا در حین مراجعه الزامی است

                           
با تشكر- امور خوابگاهها