اطلاعیه صندوق رفاه 1397/09/03
بسمه تعالی
احتراما" با عنایت به تفاهم منعقده بین صندوق رفاه وزارت علوم و بانک قرض الحسنه مهر ایران  برای اعطای وام بلند مدت به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجویان محترمی که مایل به استفاده از وام فوق الذکر هستند برای کسب اطلاعات بیشتر به صندوق رفاه واحد مراجعه کنند.
صندوق رفاه واحد