معرفي پژوهشگران برتر سال 96 1396/09/04
به اطلاع كليه هيات علمي محترم واحد مي رساند در راستاي برگزاري مراسم هفته پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر در اين مناسبت،خواهشمند است جهت شركت در اين مراسم و جمع بندي امتيازات پژوهش شما عزيزان،مدارك و فرم هاي پيوستي را مطابق بخشنامه مربوطه تكميل و تا مورخ 15/09/96 به دفتر پژوهشي واحد تحويل نمائيد.لازم به ذكر است به دليل وجود امكان برگزاري اين مراسم در سطح استان، تاريخ تعيين شده قابل تمديد نخواهد بود.