وام صندوق رفاه 1396/07/16


 
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی


 
صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب در نظر دارد برابر بودجه تخصیصی صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجویان واجد شرایط، وام بلند مدت با اقساط بعد از فراغت از تحصیل پرداخت نماید. لذا دانشجویانی که مایل به استفاده از وام مذکور می باشند، به سایت صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir
مراجعه و ثبت نام نمایند.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانید به صندوق رفاه واحد مراجعه نمایید.
                                                                                                                          صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد سراب