مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانشجویان ورودی جدیدپذیرفته شده محترم:

ورود شما را به خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب تبریک عرض می نماییم.
 
خواهشمند است با در دست داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام مراجعه فرمائید.
 
1-اصل شناسنامه + كپي آن سه برگ
 
2-اصل كارت ملي  + كپي آن سه برگ
 
3-اصل مدرك پايه وكپي آن سه برگ 
 
4-عكس4*3 رنگي7 قطعه خواهران وبرادران
 
5- فيش پستي تائيديه تحصيلي براي دارندگان مدرك پيش دانشگاهي ديپلم متوسطه وديپلم نظام قديم در ضمن تاييديه تحصيلي براي تمام مقاطع الزامي مي باشد. 

6- فرم شماره 4 نظام وظیفه از دبیرستان(برادران)

7 -  دو سري كپي كارت پايان خدمت براي برادران الزامي است.