وام وزارت علوم و وام قرض الحسنه بانک ملی 1398/08/29دانشجویان محترم جهت دریافت وام وزارت علوم از طریق سامانه bp.swf.ir و برای وام قرض الحسنه بانک ملی و بانک مهر ایران از طریق سامانه ساجد،sajed.iau.ir اقدام نمایید.