اعلام آخرين روز دفاع از پايان نامه يا رساله 1398/05/13
اعلام آخرين روز دفاع از پايان نامه يا رساله 

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند، مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله تا تاریخ 98/06/21 می باشدو در صورت تاخیر در دفاع (حتی  یک روز) باید برای
نیمسال بعدی، تمدید پایان نامه انتخاب واحد شده و شهریه پداخت گرددو و امکان اخذ مجوز از شورای پژوهشی استان نیز وجود ندارد.