خروج از کشور مشمولان در زمان اربعین 1398/05/08
با عنایت به استقبال مراجعین مشتاق زیارت کربلای معلی و عتبات عالیات در ایام اربعین و به منظور تکریم مشمولان عزیز و شرکت حداکثری در
این  کنگره بزرگ مسلمانان و مراسم پرشور جهان تشیع، کلیه دانشجویان دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی، به شرط آنکه دربازه زمانی 7 مهرماه 1398 لغایت 3 آبان 1398 درخواست خروج از کشور خود را از طرق سامانه اینترنتی این سازمان ثبت نمایند، بدون اخذ وثیقه، ضمانت نامه بانکی و... مجوز خروج از کشور برای آنها صادر می شود.