دیدار با رهبر انقلاب 1398/02/30


  

دانشجویانی که برای دیدار با رهبر فرزانه انقلاب ثبت نام کرده بودند ، جهت اطلاع از نتیجه به سایت ثبت نامی مراجعه نمایند.