قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر 1400/09/01

دانشجویان شاهد و ایثارگر لطفا جهت ثبت نام در امور ایثارگران دانشگاه از لینک زیر استفاده فرمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjBKP8cswHpMIy5ljsJQt0sLAVjEQ1Y3QCNp_pYJ4h_-bEPA/viewform


دانشجویان شاهد و ایثارگر  با عضویت در گروه واتساپی زیر از اطلاعیه های دفتر شاهد و امور ایثارگران دانشگاه مطلع و نظرات و پیشنهادات خود را به مسئولین منتقل نمایند.

https://chat.whatsapp.com/EHdDiCuyVBN4HDc050tUtz