امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی 1400/08/22
دستور العمل های امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان محترم در صورت داشتن سوال در مورد امور شاهد و ایثارگران با حاج آقا علیپور با شماره 04143239692 تماس بگیرید