بزرگداشت روز معلم 1398/02/15 از کلیه استادان محترم واحد دعوت می شود در مراسمی که به مناسبت بزگداشت مقام معلم، در تاریخ 98/02/18  از ساعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس واحد برگزار می شود حضور بهم رسانند.